Flekso Baskı

Flekso baskılı kutular, oluklu mukavvada en sıklıkla kullanılan bir baskı çeşidi olup, oluklu levhaya klişe adı verilen fotopolimer bir malzeme ile yapılmış kalıp sayesinde su bazlı mürekkeple yapılan bir baskı tekniğidir.

Flekso kutular tüm sektörde kullanılan, üzerinde klişe yardımı ile su bazlı mürekkep kullanılarak baskı yapılan bir tekniktir. Kullanılan klişelerin tram derecelerine bağlı olarak baskı netliği değişse de, fotoğraf baskı istenen işlerde net sonuç alınmaz. Daha çok ürün marka tanıtımını ön plana çıkaran, görselliğe çok fazla ihtiyaç duymayan işlerde kullanılır.

Masterfleks Baskı

Masterfleks baskılı kutular, daha çok görselliğe ihtiyaç duyan ürünlerde kullanılır. Ofset baskı tekniği ile yapılan kutuların üretim prosesi fazla olması ve 4 makineyi dolaşarak kutunun oluşması sebebiyle, masterfleks kutular daha mukavemetli, daha ucuz olup görsellikleri aynıdır. Ayrıca ofset baskılı kutularda solvent bazlı mürekkep kullanılırken masterfleks kutularda tamamen doğaya ve insan sağlığına dost olan su bazlı boya kullanılmaktadır.

Kutu tasarımı baskı tipini göstermek üzere hazırlanmıştır.