Hakkımızda

İlke Ambalaj, 1997 yılında Gaziantep ve bölgede üretim yapan firmalarımızın ambalaj ihtiyacını karşılamak amacı ile kuruldu.

1997 yılında Gaziantep bölgesinde kurduğu 34.000 metre kare alan üzerine kurulu 21.000 metre kare kapalı alana sahip tesisimiz, yeni yatırımlar ve bölgemizde uzun yıllardır 2 farklı lokasyon da yıllık 120.000 ton/yıl oluklu mukavva üretimi yapmaktadır.

Sürekli gelişen ve gelişmekte olan İlke Ambalaj, dağıtım harcamalarını azaltarak, üretim ile tüketim noktası arasındaki yolda, paketlendiği ürün veya ürünleri en iyi biçimde bir arada tutma, koruma, taşıma, tanıtma görevini üstlenmekteyiz.

Her oluklu mukavva kutu, paketlendiği ürün özelliklerine uygun olarak tasarlanmakta olup dolum koşullarına, palete, istife, depolama ve lojistiğe uygunluğu göz önüne alınarak üretilmektedir.

1997’den bu yana, firmamızda oluklu mukavva ham maddeleri, ekipmanları, üretim prosesleri ve paketleme tekniklerinde önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir.

Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve aşmak için sürekli yüksek teknoloji ve tasarım gerektiren süreçleri, yenilikçi uygulamalar yoluyla olağanüstü ambalajlama ve baskı çözümleri sunmaktayız.

” İleriye Doğru Büyüyoruz! “

Misyonumuz,

Standart ötesi uygulamalarla eğilim yüzdesini belirleyen, rekabetçi yapısıyla sürekli mükemmel olmanın yolunu arayan, bizi tercih edenlere yoğun rekabette avantaj sağlamak üzerine kurulu bir görev anlayışı ile yola çıkılmıştır.

Vizyonumuz,

Uluslar arası standartlarda, kaliteli, ileri teknoloji ve tasarım gerektiren, sürdürülebilir hizmet sunan ve kendi hammaddesini kendisi üretebilen lider bir kuruluş olmaktır.

Politikalarımız

İlke Ambalaj olarak faaliyet gösterdiğimiz ambalaj üretimi sektöründe modern teknolojik gelişmeleri takip ederek, çalışanlarımızın bilgi, becerilerini geliştirmek için iletişim ve eğitimi ön planda tutmayı, üretimin her aşamasında hijyenik şartları sağlayarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı, ürün güvenliği ile ilgili bilgileri kamu, tüketici ve tedarikçilere iletmeyi ve/veya bu bilgileri istemeyi, kaliteli ve hijyenik ürün sunmayı; bu doğrultuda yasal mevzuatlara, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 ve BRC/IoP Packaging standartlarının şartlarına uymayı, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Çevre Politikası

 • Doğal kaynakları korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirmesi,
 • Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
 • Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi
 • Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması,
 • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.
 • İşlerin yapılması sırasında çevreye zarar verecek etkileri en aza indirecek önlemler almak, kirletmeyi önlemek ve etkin bir çevre bilinci oluşturmak

Enerji Sistemleri Politikası

Kuruluşumuz , enerji maliyeti ve tüketimlerinde oluşabilecek artış nedeniyle süreçlerin aksamasını engellemek için; enerji maliyetlerini düşürecek, verimliliği arttıracak projeler ve yöntemler kullanarak, bu hedefler doğrultusunda gerekliliklere uygun çalışmalar yürütmektedir. Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen Enerji Yönetim Sistemi, tüm süreçlerin enerji performansı artırımı ve verimliliği üzerine kuruludur, Enerji Yönetim Sistemi tüm çalışanları kapsamaktadır.

 • Firmamız, enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltma ve uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini arttırma çabası içindedir.
 • Bu kapsamda belirtilen hedeflere uyulması için;
 • Faaliyetlerimizin tüm süreçlerinde Enerji Verimliliğini esas alarak, gelişen teknolojilerle sürekli iyileştirme yapacağımızı,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynaklarımızı sağlayacağımızı,
 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve diğer gerekliliklere uyacağımızı,
 • Çalışanlarımıza verilecek eğitimlerle enerji verimliliği ve kaynak kullanımına yönelik bilinç düzeylerini arttıracağımızı,
 • Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi,
 • Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile her yıl enerji performansımızı artırmaya çalışacağımızı taahhüt ederiz.

Sertifikalarımız

Toplam Kalite Yönetiminin prensiplerini uygulayarak kalite yolcuğuna başlayan ve çalışmalarına bu doğrultuda yön veren İlke Ambalaj müşterilerine kaliteli, güvenli ve sürekli hizmet sağlamayı kendine ilke edinmiştir.