İlke ambalaj olarak, çalıştığı kurumun geleceğiyle kendi yaşamını bütünleştiren ve yaptığı çalışmalarla değer yaratan insanların oluşturduğu bir yapıya inanmaktayız.

Yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere uygun, IP etik kurallar çerçevesine paydaşlarımızla ilişkiler geliştirmek temel